Startseite

Pezizella uvidula (P. Karst.) Sacc.

Systematik: Ascomycota > Helotiales > Hyaloscyphaceae

Deutscher Name:

 • Detailansicht

  Foto: Hans-Otto Baral
 • Detailansicht

  Foto: Hans-Otto Baral
 • Standort

  Foto: Hans-Otto Baral
 • Makroskopische Ansicht

  Foto: Hans-Otto Baral
 • Mikroskopische Ansicht

  Foto: Hans-Otto Baral
 • Mikroskopische Ansicht

  Foto: Hans-Otto Baral